Ordbog om fagudtryk for ADHD

Fagudtryk med ADHD kan være en jungle at finde rundt i.
Her har jeg samlet en ordbog med psykiske fagudtryk, blodprøve ord, og undersøgelses ord. En mini ordbog over de udtryk du måske vil støde på, når du kommer i kontakt med enten sundhedsvæsenet, eller du søger viden om ADHD.

Målet med at kontakt med sundhedsvæsenet er jo netop at få hjælp. Så måske er det godt at kende nogle fagudtryk og fremmedord på forhånd. Så kommer du i hvert fald tættere på målet. Nogle er dygtige til at udtrykke sig i sundhedsvæsenet og andre kan slet ikke finde ud af at formulere budskabet på et let forståeligt sprog.

Ordbog for de psykiske fagudtryk

Affektive lidelser – fællesbetegnelse for alle typer psykiske vanskeligheder, som har med forstyrrelser i stemningslejet at gøre.

Anamnese – livshistorie

Antidepressiva – medicin som gives mod depression

Autoseponering – når man selv stopper med at tage sin medicin uden at tale med lægen først

Benzodiazepiner – beroligende og sløvende medicin, vanedannende

Bipolar affektiv lidelse – stemningslidelse både med depressioner og manier og hypomanier

Compliance – patienten følger behandlerens anbefalinger

Cyklotymi – kroniske svingninger i stemningsleje, men mindre alvorligt en bipolar lidelse

Dyssocial – modsat social. Gør modsat socialt accepterede normer, eks. bryde love og regler

Egocentrisk – forstår verden ud fra egen position

GAF – skala til bedømmelse af funktionsniveau

Hypomani – lidt som mani men med mildere symptomer

Indikation – en grund til at sætte en speciel behandling i gang

Kognitiv – noget som har med tænkningen at gøre

Komorbiditet – samtidigt forekommende sygdomme

Komparentoplysninger – oplysninger som hentes fra andre end patienten selv.

Kontraindikation – en grund til ikke at sætte en særlig behandling i gang

Mani – psykisk tilstand med højt aktivitetsniveau, overdrevet tro på egne færdigheder,dårlig vurderingsevne og lille søvnbehov

MMPI – personlighedstest, giver info om personlighedsmæssige forhold

Motorisk – har med bevægelse at gøre

Neuroleptika – fællesbetegnelse for mediciner, som bruges mod hallucinationer og vrangforestillinger

Neuropsykologisk undersøgelse – psykologiske test som kortlægger hjernefunktioner

Organisk – har med kroppen at gøre

Personlighedsforstyrrelse – psykiske afvigelser, som bunder i personligheden

Psykomotorisk tempo – betegnelse for hvor hurtigt det går fra tanke til handling

Psykopatologi – fællesbetegnelse for al psykisk sygdom

Psykosomatisk – når psykiske forhold indvirker på fysisk sygdom

Rorschachtest – psykologisk test, som giver info om personlighedsmæssige forhold

Seponering – afslutning/udtrapning af medicin efter råd fra læge

Somatisk – kropsligt/legemlig

Status præsens – tilstanden som den er i øjeblikket

Suicidal – selvmordstruet

Tics – ufrivillige bevægelser (motoriske tics) eller ufrivillige udsagn eller lyde (vokale tics)

Tourettes syndrom – neurologisk tilstand med et mønster af ufrivillige muskelbevægelser og ufrivillige udsagn/lyde

Ordbog for blodprøve

ALAT – enzym som forklarer om leverens tilstand

Alkalisk Phosfatase (ALP) – enzym som forklarer om leverens tilstand

ASAT – enzym som forklarer om leverens tilstand og hjerteproblemer

Erytrocytter – røde blodlegemer

Gamma GT – enzym som forklarer om leverens tilstand

Kreatinin – nyrefunktion

Leucocytter  – hvide blodlegemer (immunforsvar)

Trombocytter – blodplader

TSH – hormon som udskilles via hypofysen i hjernen. Stimulerer produktion af tyroksin som har med stofskiftet at gøre

Tyroksin – stofskifteregulerende hormon, som udskilles i skjoldbruskkirtlen

Urinstof – indikator for nyrefunktionen.

Ordbog for undersøgelser

CT-scanning – røntgenundersøgelse, lagvise billeder af organer i kroppen.

EKG – undersøgelse af hjertets slag og rytme og puls

MR – scanning basseret på magneter, som lagvis fotograferer organer, skelet og væv i kroppen. Mere grundig end CT

Husk at tilmelde dig nyhedsbrevet, så får du de seneste artikler og videoer lige i din indbakke.

Hav en dejlig dag!